Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Medzinárodná vedecká konferencia v Ružomberku

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

Katedra sociálnej práce PF KU 6. 6. 2018 (streda) o 9:30

pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej

a dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

PaedDr. Petra Kršku, PhD.

 

Ciele konferencie

  • Prezentovať aktuálny stav užívania návykových látok v rôznych cieľových skupinách
  • Vytvoriť platformu na širokú medziodborovú diskusiu v prevencii drogových závislostí
  • Využiť skúmané dáta na tvorbu cieľov v komunitnom plánovaní sociálnych služieb

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava