Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

40. dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská spoločnosť sociálneho lekárstva

Mesto Trnava

OZ Športom proti drogám

usporiadajú

vedeckú konferenciu pod záštitou

Hlavného hygienika Slovenskej republiky

40. DNI ZDRAVOTNEJ VÝCHOVY MUDr. IVANA STODOLU

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava