Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Prednohorské adiktologické dni

PREDNOHORSKÉ adiktologické DNI

dňa 31. 05. 2018 a 01. 06. 2018 v OLÚP, n. o. Predná Hora

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava