Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Prezentácia Európskej správy o drogách 2017

najnovšia výročná správa centra EMCDDA o trendoch

Už čoskoro: Európska správa o drogách 2017

(31.3.2017, LISABON) Čo nám najnovšie údaje naznačujú o európskom drogovom trhu? Aké sú nové trendy v užívaní drog medzi dospelými a študentmi v Európe? Aké škody sa spájajú s užívaním drog a ako sa proti nim bojuje? Týmito a ďalšími otázkami sa bude zaoberať agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA) 6. júna vo svojom výročnom prehľade drogovej situácie v Európe.

Podrobné informácie o podujatí

 

Dátum: 6. júna 2017

Čas: 12:45 stredoeurópskeho času (11:45 lisabonského)

Miesto: Európska komisia, tlačové stredisko, Berlaymont, Brusel.

Tlačová konferencia: Za účasti európskeho komisára pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitrisa Avramopoulosa, predsedníčky správnej rady centra EMCDDA Laury dArrigo a riaditeľa centra EMCDDA Alexisa Goosdeela.

Kontakt: Útvar hovorcov Európskej komisie — Tove Ernst (32) 2 298 67 64, Markus Lammert (32) 2 298 04 23. Ďalej sa uvádzajú kontakty na tlačové stredisko centra EMCDDA.

Rozhovory: V deň uverejnenia správy budú prítomní zástupcovia centra EMCDDA, aby odpovedali na otázky novinárov. Na otázky týkajúce sa jednotlivých krajín budú na celom území Európy odpovedať zamestnanci národných kontaktných miest siete Reitox (podrobné informácie o rozhovoroch sú k dispozícii na uvedenom odkaze).

 

Viac informácií: www.emcdda.europa.eu/edr2017

twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • www.linkedin.com/company/emcdda

Paralelné podujatie organizované slovenským referenčným centrum medzinárodnej siete REITOX - Národným monitorovacím centrum pre drogy - sa  pre pozvaných odborníkov a media uskutoční 6.6.2017 v kongresovej miestnosti Ministerstva zdravotníctva SR v Bratislave na Limbovej ul.2  

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava