Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Svetová konferencia ICUDDR v Prahe

Druhá svetová konferencia medzinárodného konzorcia univerzít  zaoberajúcich sa  agendou znižovania dopytu po drogách ( prevencia, liečba, sociálna reintegrácia, harm reduction ) sa uskutoční v Prahe, v dňoch 19.-21.6. 2017. Viac informácií o tomto podujatí, ako aj dôležité termíny pre registráciu a predloženie abstraktov  na stránke www.icuddr.com


Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava