Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

60.zasadnutie Komisie pre narkotické látky - Úrad OSN pre drogy a kriminalitu

 

60.zasadnutie Komisie pre omamné  látky – Úrad  OSN pre drogy a kriminalitu   

 

  • 10. marec 2017 (piatok) : Neformálne konzultačné stretnutie kľúčových účastníkov 60.zasadnutia Komisie pre omamné látky , Viedeň/Rakúsko   miesto konania Vienna International Centrum 
  • 13. - 17. marca 2017 (pondelok až piatok ) -  60. zasadnutie Komisie pre omamné látky - Viedeň/Rakúsko  miesto konania Vienna International Centrum 

Program 60. zasadnutia Komisie pre narkotické látky

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava