Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Neformálne stretnutie národných protidrogových koordinátorov - Bratislava 19.-20.október 2016

V rámci SK predsedníctva v Rade EÚ sa  v Bratislave uskutoční  neformálne stretnutie národných protidrogových koordinátorov z ČS, a to v termíne 19.-20. októbra 2016.

Témou  stretnutia, ktorého hostiteľom je Ministerstvo zdravotníctva SR  ako gestor štátnej protidrogovej politiky, je integrovaný prístup k zdravotnej a sociálnej starostlivosti  o užívateľov drog.  Táto téma   odráža vnímanie problému naprieč rezortmi a inštitúciami a integráciu prístupov a opatrení pri  jeho riešení.  

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava