Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

12.Slovenská a 56.Československá AT konferencia

12. Slovenská a 56. Československá AT konferencia
30.9.-2.10.2016, Bardejovské kúpele
Hlavná téma: 
Špecifiká ambulantných a ústavných foriem liečby závislostí
Detailnejšie informácie o podujatí  sa nachádza na stránke
Slovenskej psychiatrickej spoločnosti  a na stránke časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti 
 

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava