Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu

Valné zhromaždenie  OSN  vyhlásilo 26.jún  ako Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu, na pripomenutie cieľa, ktorý členské štáty prijali v tento deň v roku 1987 -  vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí.

UNODC (Úrad pre drogy a kriminalitu Organizácie spojených národov) volí každý rok ústrednú tému -  posolstvo Medzinárodného dňa  a iniciuje ročnú kampaň na zvyšovanie vedomia o svetovom  drogovom probléme.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava