Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Osobitné valné zhromaždenie OSN venované drogovej problematike

Počas holandského predsedníctva sa  v dňoch 19. – 21. apríla 2016 v New Yorku uskutoční Mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia OSN – UNGASS 2016. Členské štáty EU vypracovali výstupný spoločný dokument k tomuto zasadnutiu, ako jednotnú pozíciu EU. Tento dokument bol odsúhlasený na 59. zasadnutí CND vo Viedni, ktoré sa konalo v dňoch 14. – 22. marca 2016. Viac  informácií o tomto celosvetovom podujatí nájdete tu :  http://www.unodc.org/ungass2016/ 

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava