Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Prezentácia EDR 2016 v Lisabone, sídle EMCDDA

Európska správa o drogách 2016

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť , Lisabon 31.mája 2016.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava