Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Internetové intervencie v prevencii

Témou seminára „Internetové intervencie v prevencii„ ktorý sa uskutoční 10.septembra 2015 v Bratislave je v dnešnej dobe preferovaná oblasť internetových intervencií pre mladých ľudí. Na základe medzinárodnej spolupráce OZ Prevencia v rámci EURONET budú predstavené po prvýkrát na Slovensku  smernice pre tvorbu efektívnych internetových intervencií pre mladých ľudí, ktorí užívajú nelegálne drogy a najmä nové psychoaktívne látky.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava