Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Komplexná prevencia drogovej závislosti

Cyklus prednášok pre rôzne cieľové skupiny pripravil OLÚP Predná hora.

 

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava