Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

KTO Z NÁS JE ČIERNA OVCA ?

 

10. október  2014  -  Deň otvorených dverí v kontaktom centre Zóna  - Sereď, Garbiarska 18

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava