Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

27.mája bude zverejnená Európska správa o drogách

Agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA) predstaví dňa 27. mája svoj každoročný prehľad o drogovej situácii v Európe v rámci mnohojazyčného multimediálneho súboru informácií, ktorý sa zameriava na dnešnú rýchlo sa meniacu drogovú problematiku.
Hlavnou súčasťou súboru je Európska správa o drogách za rok 2014: trendy a vývojové zmeny (v tlačenej forme a on-line v 23 jazykoch), ktorá poskytuje prehľad najnovších trendov na území 28 členských štátov EÚ, v Turecku a Nórsku. Táto analýza skúma na najvyššej úrovni: ponuku drog; užívanie drog a problémy súvisiace s drogami; zdravotné a sociálne reakcie na problémy s drogami a protidrogové politiky.
K správe budú priložené interaktívne on-line analýzy Perspektívy v oblasti drog (Perspectives on Drugs, PODs), ktoré poskytujú hlbší pohľad na šesť aktuálnych tém (vrátane trhov s kanabisom v Európe a protidrogovej liečby prostredníctvom internetu). Súbor informácií bude doplnený webovou zónou Európske údaje o drogách (European Drug Data) a prehľadmi podľa krajín (Country Overviews), ktoré ponúknu údaje a analýzy na vnútroštátnej úrovni.
K dispozícii bude tabletová verzia v angličtine vrátane interaktívnych máp a grafov.V ponuke bude aj audiovizuálny materiál.
Viac informácií nájdete na webovej stránke www.emcdda.europa.eu/edr2014

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava