Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

V. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA, spojená s výučbou základov „štatistiky v medicíne“

NEUROLOGICKÁ KLINIKA ÚVN SNP V RUŽOMBERKU, SLOVENSKA ŠTATISTICKÁ A DEMOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ, FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA KATOLÍCKEJ  UNIVERZITY V RUŽOMBERKU, UNIVERZITA sv. CYRILA  A METODA  V  TRNAVE, ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA - FN v Ružomberku, ÚSTAV LEKÁRSKEJ BIOLÓGIE, GENETIKY A KLINICKEJ GENETIKY LFUK a UNB v Bratislave

usporiadajú pod záštitou doc. MUDr. Lesňákovej Anny, dekanky FZ KU v Ružomberku


V. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU, spojenú s výučbou základov "štatistiky v medicíne"
M e d S t a t  2014 v dňoch 24.-25. apríla 2014 (AULA, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok)

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke konferencie: http://medstat2014.webnode.cz/prihlaska-na-konferenciu/

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava