Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Výročná správa o stave drogovej problematiky v Európe

Tento rok budú vo Výročnej správe o stave drogovej problematiky v Európe uverejnené údaje z 27 členských štátov EÚ, Nórska a Turecka. Správa bude zverejnená 22. novembra 2007 po 10,00 hod SEČ (bruselský čas).

Tlačová správa

 

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava