Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Odborný seminár Možnosti monitorovania drog na Slovensku

Možnosti monitorovania drog na Slovensku  je názov odborného seminára, ktorý organizuje Asociácia čistiarenských expertov SR, oddelenie environmentálneho inžinierstva Fakulty chemicko-potravinárskej technológie STU v Bratislave a Národné monitorovacie centrum pre drogy dňa 4.februára 2014 na FCHPT STU (poslucháreň CH15).

Cieľom seminára je definovať možnosti monitoringu ilegálnych drog a ich metabolitov na Slovensku, možnosťou ich detekcie v prostredí a tiež správaním sa v odpadových vodách a povrchových vodách.

Na seminári s prednáškou vystúpia aj  riaditeľ Odboru koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog a vedúci NMCD Imrich Šteliar a Ľubomír Okruhlica, riaditeľ CPLDZ v Bratislave a hl. odborník MZ SR pre medicínu drogových závislostí.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava