Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Celoslovenská súťaž ,,Najlepšia protidrogová nástenka“

Úrad verejného zdravotníctva SR pri príležitosti ,,Európskeho týždňa boja proti drogám“ organizuje celoslovenskú súťaž  ,,Najlepšia protidrogová nástenka“ pre 7. ročníky základných škôl v SR.

Cieľom súťaže je pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja; poukázať na význam primárnej prevencie; predísť užívaniu návykovým látkam; obmedziť –zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, aby sa predišlo poškodeniam zdravia na telesnom a duševnom vývoji detí a mládeže.

Jedným z cieľov je aj poukázať na tvorivosť, vnímavosť žiakov ako sa pozerajú na súčasnú problematiku legálnych a nelegálnych drog. Touto cestou chce Úrad verejného zdravotníctva SR aj v spolupráci s mediálnou obcou apelovať na rodičov, učiteľov aby si všímali svoje deti, žiakov, vysvetľovali im nástrahy súčasnej doby, na druhej strane aby ich podporovali v edukačných a tvorivých činnostiach.

Tretí novembrový týždeň (18.-22.11.2013) kalendárneho roka 2013 je Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie . Prvýkrát bol tento Európsky týždeň boja proti drogám vyhlásený v roku 1998.

Propozície a ďalšie informácie sa dozviete TU.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava