Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Dni profesora Vladimíra Novotného v Bojniciach

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
Sekcia drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS
Psychiatrické oddelenie NsP Bojnice

Vás pozývajú na

Dni profesora Vladimíra Novotného v Bojniciach
8. Bojnická AT konferencia

Dátum: 18.- 20.10.2013
Miesto konania kongresu: Bojnice, Hotel pod Zámkom – konferenčná miestnosť
Témy:
• Psychopatológia u závislostí
• Nelátkové závislosti
• Chyby a omyly v diagnostike a liečbe
• Varia

Abstrakty k aktívnej účasti (prednáškam alebo posteru) zasielajte prosím e- mailom / vo Worde Times New Roman - veľkosť písma 12 / na eduard.visnovsky@post.sk do 30.06.2013
Pasívnu účasť prosím potvrďte do 30.08.2013 na gulisova@sls.sk
Ubytovanie si vybavujú účastníci individuálne.
Poplatky: aktívny účastník 1. v poradí – zdarma
členovia Sekcie DZ SPS a študenti / preukaz nutný / – 15 €
nečlenovia Sekcie DZ SPS - 30 €
(hradí sa na mieste)

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava