Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Konferencia ´Zlepšenie prístupu k testovaniu HIV a TBC pre marginalizované skupiny´

Cieľom konferencie je

  • podeliť sa na základe dlhoročných skúseností o poznatky z problematiky nízkoprahového testovania a zabezpečenia dostupnosti následnej starostlivosti pre klietnov/tky, ktoré využili službu testovania
  • predstavenie medzinárodne overenej metodiky testovania marginalizovaných skupín v nízkoprahových službách.

Predbežný program

9:00 – 10:00 Registrácia účastníkov/čok

10:00 – 11:30 Otvorenie konferencie
Význam nízkoprahového testovania a dostupnosti liečby pre marginalizované skupiny (Dagmar Hedrich, vedúca sekcie Health and social responces, EMCDDA)

11:30 – 12:00 Prestávka

12:00 – 13:30 Nízkoprahové testovanie pre marginalizované skupiny v slovenských podmienkach
Prezentácia metodiky nízkoprahového testovania
Predstavenie metodiky nízkoprahového pred a potestového poradenstva HIV a TBC
Výsledky štúdie HIV a TBC testovanie marginalizovaných skupín v Bratislave

13:30– 14.30 Obedová prestávka

14:30-15:30 Keď sa stigma násobí
Liečba HIV z pohľadu marginalizovaných skupín
Ako sa žije s HIV?

15:30- 16:00 Prestávka

16:00 - 17:00 Záver konferencie
Odporúčania do praxe

Viac informácii o konferencii nájdete TU.
Pozvánku nájdete TU.
Návratku nájdete TU.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava