Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Projekt ´Povedzme hlasné NIE!´

Mesto Žilina a OZ Dafné - Únia centier prevencie a pomoci Vás pozýva na prezentáciu projektu "Povedzme hlasné NIE!", určenú riaditeľkám/riaditeľom škôl a pedagogickým zamestnancom. Cieľom projektu je zabezpečiť primárnu protidrogovú prevenciu u žiakov ZŠ (5. ročník) v meste Žilina, zameranú najmä na posilnenie asertívneho správania a motivácie odmietnuť drogu.

Súčasťou prezentácie je prihlásenie svojej školy do projektu.

Viac informácii TU.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava