Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Koncert pre mladých - aktivita v rámci projektu ´Nemám čas na drogy´

V zmysle z mluvy o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktív v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2012 (ÚVSR 376/2012) Čl. II. odst.6 mesto Trstená ako prijímateľ dotácie oznamuje zahájenie projektu aktivitou č. 1  Koncert pre mladých.

Viac informácií na webovej stránke www.trstena.sk a TU.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava