Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

10. slovenská a 52. československá AT konferencia

10. slovenská a 52. československá AT konferencia
Sekcia drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS a  Sekcia AT ČPS, Společnost pro návykové nemoci ČPS usporiadajú v dňoch 28.- 30.septembra 2012 vo Vysokých  Tatrách, Hotel Atrium Nový Smokovec,  10. slovenskú a 52. československú AT konferenciu.

Témy:

  • Rodové rozdiely u závislostí
  • Diagnostika závislostí
  • Dostupnosť liečby
  • Varia

Prihlášky k aktívnej účasti a abstrakt do pripravovaného zborníka je potrebné poslať do 30.6.2012 na adresu: eduard.visnovsky@post.sk
Prihlášky k pasívnej účasti je potrebné poslať do 15.8.2012 na adresu: gulisova@sls.sk
Konferenčný poplatok (hradí sa priamo na mieste):  pre členov Sekcie DZ SPS a ČPS 10 €, pre nečlenov Sekcie DZ 20 €
Aktívna účasť / 1. autor v poradí / bez poplatku

Ubytovanie si zaisťujú účastníci individuálne na adrese:
Atrium Hotel - www.atriumhotel.sk
Nový Smokovec 42, Vysoké Tatry 062 01
tel.: 052/ 44 22 342, tel.: 052/ 44 22 345
mobil: 0903 990 105
fax.: 052/ 44 22 304
mail: rezervacie@atriumhotel.sk, atriumhotel@atriumhotel.sk

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava