Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Medzinárodná vedecká konferencia ´Patopsychológia – vznik, vývin a ...´

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu pri príležitosti 45. výročia vzniku Katedry psychológie a patopsychológie PdF UK v Bratislave Patopsychológia – vznik, vývin a ...
7. 12. 2012 , Račianska 59, miestnosť č. 125

Tematické zameranie konferencie:

 • 45 rokov skúmania psychológie ľudí s postihnutím na Slovensku
 • Patopsychológia v kontexte vied o človeku
 • Nové trendy v patopsychológii – interdisciplinarita, multidisciplinarita...
 • Patopsychológia v pregraduálnom a celoživotnom vzdelávaní

Podrobnejšie informácie budú zverejňované priebežne na http://www.fedu.uniba.sk/?patopsych2012

Kontakt:
patopsych2012@gmail.com

Dôležité dátumy:

 • prihlásenie aktívnej účasti - 30. 9. 2012
 • zaplatenie konferenčného poplatku - 30. 9. 2012
 • zaslanie príspevku do zborníka -  15. 10. 2012

  Podklady k platbe (20,- €)
  UK v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava
  Číslo účtu: 7000083741/ 8180
  Názov banky: Štátna pokladnica
  Variabilný symbol: 109120 (KPaP)
  Do správy pre prijímateľa uveďte prosím svoje priezvisko

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava