Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Detská konferencia Destinácia svet

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, koordinátori prevencie na základných školách v okrese Prievidza organizujú podujatie

Detská konferencia „Destinácia svet“

14.-16.novembra 2011 od 9,00h v polyfunkčnej sále RKC, Záhradnícka 19

Detská konferencia je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl, ich učiteľov a dospelých účastníkov, ktorí aktívne pracujú s deťmi a mládežou. Témou konferencie, ktorá sa koná v treťom novembrovom týždni -Európskemu týždňu boja proti drogám bude: „Fajčenie, alkohol, drogy“, „Alkohol a drogy za volantom“, “ Šikanovanie,  Kyberšikanovanie“
Za účasti odborníkov:
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi
Mestská Polícia v Prievidzi
Slovenský Červený Kríž územný spolok Prievidza
Regionálny úrad Verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
JK BOZ, s.r.o.
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v Prievidzi
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Prievidza

PROGRAM:
• Otvorenie konferencie
• Prezentácie žiackych príspevkov
• Prestávka
• Meranie CO vo výdychu prístrojom Smokerlyzer
• Možnosť vyskúšať si Promileokuliare
• Ukážky poskytnutia prvej pomoci
• Prezentácie a príspevky odborníkov
• Ukončenie podujatia

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu na poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava