Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Program prevencie drogových závislostí a AIDS pre vysokoškolákov XI UPJŠ Košice

 

Projekt Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofickej fakulty, Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Výskumno-vzdelávacieho ústavu psychologickej prevencie:

Program prevencie drogových závislostí a AIDS pre vysokoškolákov XI

bude realizovaný v Učebno-výcvikovom zariadení UPJŠ v Danišovciach

 7. 10. - 9. 10. 2011
11. 11. - 13. 11. 2011
Stretnutia s odborníkmi (workshopy) k psychologickým, medicínskym a právno-kriminalistickým aspektom prevencie budú vo FILIA, n.o. v Košiciach, Trieda SNP 3, Košice 12. 10. 2011, 26. 10. 2011,
9. 11. 2011, 23. 11. 2011

Fokusové skupiny k skúsenostiam vysokoškolákov so stratégiami prevencie konzumácie alkoholu v univerzitnom prostredí budú realizované na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, Katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Trieda SNP 1
20.10.2011 o 9:00, 21.10.2011 o 9:30, 21.10.2011 o 14:00, 25.10.2011 o 9:30,
26.10.2011 o 9:00, 27.10.2011 o 9:00, 28.10.2011 o 9:00, 28.10.2011 o 14:00

Workshop k skúsenostiam vysokoškolákov so stratégiami prevencie konzumácie alkoholu v univerzitnom prostredí bude v Učebno-výcvikovom zariadení UPJŠ v Danišovciach 25.- 26. 11. 2011

Viac informácií nájdete TU.

 

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava