Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

1. slovensko – český vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou

V dňoch od 18. – 21. júna 2008 sa v účelovom zariadení STU Bratislava v Gabčíkove uskutoční 1. Slovensko – Český vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou a 2. Internationales Symposium des Osteuropavereins Rechtsmedizin.

Bližšie informácie o podujatí, ako dôležité termíny, pokyny pre autorov a pokyny pre záujemcov, nájdete v pozvánke.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava