Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Vzdelávacie semináre MsP Čadca

Na základe zmluvy č. 825/2010 o poskytnutí dotácie, Čl.II. bodu 5.5 Vám oznamujeme, že v dňoch 13-14.1.2011 a 20-21.1.2011 sa uskutočnia hlavné aktivity projektu a to vzdelávacie semináre, ktoré prebehnú v penzióne Kriváň v Korni.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava