Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Úvodné zaškolenie pre vybraných detských peer-aktivistov z Čadce

v dňoch 6-9.1.2010 sa uskutoční úvodné zaškolenie pre vybraných detských peer-aktivistov z nášho mesta v penzióne Kriváň v Korni.
Obsahom úvodného zaškolenia peer aktivistov bude:
 
  • formou prednášok, besied, workshopov, diskusií poskytnúť deťom dôležité informácie z prevencie drogových závislostí, ako predchádzať užívaniu drog a rizikami s tým spojenými,
  • poukázať na nebezpečenstvá vo svojej komunite, zamerať sa na zlepšenie kvality života v ich komunitách v oblasti protidrogovej prevencie,
  • rozvíjať zdravú osobnosť, posilňovanie sebaúcty, zručnosti v odmietaní a pod.
  • nácvik komunikačných a sociálnych zručností a techník potrebných pre prácu s rovesníkmi v triedach,
  • v diskusiách ujasňovať postoje a názory k danej problematike, hovoriť o príčinách rizikového správania sa mladých ľudí, podporovať rozvoj osobnostnej zrelosti a hľadanie možnosti optimálneho riešenia problémov
  • organizácia a optimálne trávenie voľného času

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava