Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Workshop

Zručnosti poradenskej práce s párom a rodinou

Aké sú zámery a ciele workshopu?

Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru s párom a s rodinou


Ciele:

Na konci workshopu by mali účastníci:

  • vedieť viesť rozhovor s pármi a rodinami takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre všetky strany
  • vedieť byť počas  rozhovoru s klientmi intervenčne zameraný na vzťah, alebo širší systém, ktorý je predmetom práce na zmene
  • vedieť nachádzať systémové hypotézy a podľa nich používať rôzne druhy otázok,  posilňujúce a validizačné techniky, techniky stanovovania cieľov a preberania zodpovednosti
  • viesť rozhovor takým spôsobom, aby splnomocňoval páry a rodiny k motivácii vnímať, rozmýšľať a konať tvorivo

 

 

Workshop je akreditovaný u Slovenskej komory psychológov a za účasť na ňom je možné získať 13 kreditov!


Organizačné informácie

Termín konania:

11. – 13. februára 2011

 

Miesto a začiatok workshopu

 

Oba workshopy podľa dátumu konania sa začínajú

v piatok  prezentáciou o 16:30

v piatok pracujeme od 17:00 do 20:00

v sobotu pokračujeme od 9:00 do 17:00, resp. 18:00 podľa dohody

v nedeľu pracujeme od 9:00 do 12:00

 

 

Adresa miesta konania:

 

Bratislava – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Fedákova ul. 3,   841 02  Bratislava (Dúbravka)

Cena workshopu:

69,- Eur  (59,- Eur pre účastníkov niektorého z našich predošlých workshopov = zľava 10%)

 

Kontakt:

Mgr. Vladimír Hambálek, 0905323201, hambalek@coachingplus.org

PhDr. Ivan Valkovič, 0903722874, valkovic@coachingplus.org

 

Spôsob prihlásenia:

Podrobné informácie spolu s odpoveďami na vaše otázky dostanete na emailovej adrese, alebo telefonicky

 

Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

  

Lektori workshopov spoločnosti Coachingplus

 

Mgr. Vladimír Hambálek

Psychoterapeut (Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Slovenská spoločnosť pre KPT), kouč (Slovenská asociácia koučov), supervízor (Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Asociácia manželských a rodinných poradcov), tréner manažérskych zručností. Viac info na www.coachingplus.org

 

PhDr. Ivan Valkovič

Psychoterapeut (Slovenská psychoterapeutická spoločnosť), kouč (Slovenská asociácia koučov), supervízor  a garant supervízneho výcviku (Asociácia manželských a rodinných poradcov), tréner manažérskych zručností, dlhoročný facilitátor psychoterapeutických výcvikov v PCA. Viac info na www.coachingplus.org

 

Záväzná prihláška na workshop

 

Podmienkou zaradenia na workshop je zaslanie návratky a zapletenie poplatku. Do účelu platby uveďte svoje meno a názov workshopu, na ktorý sa hlásite. Ako variabilný symbol platby je potrebné uviesť spätne číslice dátumu narodenia, aby bolo možné platbu jednoznačne identifikovať (napr. 801224 pri dátume narodenia 24. 12. 1980), prípadne vaše meno do správy pre prijímateľa.

 

Preferovaný spôsob úhrady je bezhotovostný styk na č. ú. Coachingplus  2360607454 vo VÚB banke, kód banky 0200 podľa konkrétnych požiadaviek na platbu. Je potrebné uvádzať Váš variabilný symbol a účel platby, aby ju bolo možné identifikovať. Cena workshopu je 69,- Eur (59,- Eur pre účastníkov niektorého z našich predošlých workshopov platí zľava 10%), ktoré je potrebné uhradiť najneskôr do 4.2.2011. Na požiadanie Vám môžeme vystaviť faktúru. Pri platbách v hotovosti priamo pri prezentácii sa zvyšuje cena lektorného jednotne o 7,- Eur. Platbu v hotovosti musíte ohlásiť vopred a náležite zdôvodniť. Pre organizačné aktivity Coachingplus platí storno poplatok viac než 10 dní pred termínom akcie vo výške 10%, v termíne kratšom ako 10 dní 25%. Vyplnenú návratku budeme považovať za záväznú prihlášku na workshop – pošlite nám ju – najlepšie mailom.

 

Coachingplus

Cabanova 42

84102 Bratislava

Mail: hambalek@coachingplus.org, tel: 0905323201

 

 

Návratka – záväzne sa prihlasujem na workshop Zručnosti práce s párom a rodinou

                                                                                                11.-13. februára 2011

 

 

Meno a priezvisko, titul:

 

 

Profesia:

 

 

Pracovisko:

 

 

Dátum narodenia:

 

 

Poštová adresa:

 

 

Telefónne číslo:

 

 

Email:

 

 

 

 

Dotazník očakávaní od workshopu

 

Ďakujeme za Váš záujem zúčastniť sa nášho workshopu. Pri jeho príprave by sme radi zohľadnili aj Vaše očakávania a potreby, preto by sme sa na Vás radi obrátili s krátkym dotazníkom. Ak Vás napadnú odpovede na niektoré z otázok, prosím napíšte nám ich a pošlite spolu s návratkou na našu (naše) adresy.

Ďakujeme.

 

 

 

-          S akými očakávaniami na workshop?

-          Aké boli dôvody, prečo ste si workshop vybrali?

-          Čo očakávate od lektorov a naopak čomu by sa mali lektori vyhýbať?

-          Aké je vaše vzdelanie? Aké výcviky, alebo tréningy ste absolvovali, prípadne vás oslovili?

-          Iné pripomienky...

 

 

 

S pozdravom Vlado Hambálek a Ivan Valkovič

 

 

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava