Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Projekt: „STOP drogám v našom meste“ Spišská Nová Ves

                                                                   Projekt: „STOP drogám v našom meste“   
Kofinancovaný Úradom vlády SR
 
Radničné nám. 7, Spišská Nová Ves
Letná 66, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.č.: 053/4423981
             Riaditeľstvo ZŠ
 
                                                                                                    4.11.2010, Spišská Nová Ves
                                                                                                            
 
VEC:   P o z v á n k a
 
Pozývame peer aktivistov (preškolených v minulom školskom roku) Vašej školy
na štvrtý vzdelávací modul k projektu „Stop drogám v našom meste II“, ktorý sa uskutoční  dňa 12. 11. 2010  /piatok/  o  8.00 hod. v priestoroch VVaPC UKF, Hviezdoslavova 15, Spišská Nová Ves (budova bývalého súdu)
                                  
                           
                 S pozdravom
  
 
                                                                            PhDr. Viera Šilonová
                                                                           Koordinátor projektu
                                                                    „Stop drogám v našom meste“
 
 

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava