Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Športovo- náučný deň, ktorý sa nesie v duchu zdravého životného štýlu.

26. 6. 2009  športovo- náučný deň, ktorý sa nesie v duchu  zdravého životného štýlu.

Program:

1. 8,00 -8,10 slávnostné otvorenie
" privítanie učiteľov, majstrov,  študentov , sestričky za zdravotný úsek, p. riaditeľa školy a na  záver prestavenie členov  poroty
2. ako bude vyzerať  športový deň - organizačné pokyny
" máme 10 stanovíšť, na každom stanovišti je jeden učiteľ, alebo majster, ktorý zadá úlohu, úlohu by mal splniť každý člen družstva, po vykonaní úlohy každý člen dostane body do tabuľky, ktorú má na starosti vedúci skupiny, maximálny počet bodov, ktorý sa dá získať je 5.
" To, kde ako prví   začneme plniť úlohy na jednotlivých stanovištiach sa bude losovať, potom sa bude pokračovať  ľubovolne na stanovište ktoré je voľné.
3.   9,30 - 10,00
" si trochu  vydýchneme  od súťaženia budeme mať desiatovú prestávku, k dispozícií máme čaj, ktorý nám pripravili pani kuchárky.
4.  10,00- 11, 30
" budeme pokračovať v súťaži.
5.   11,45
" nás čaká slávnostné vyhodnotenie , poďakovanie všetkým sa za účasť , obed.
" drobná  sladká odmena  + jablko pre prvé tri miesta chlapci / modré, dievčatá/ červené

 A pár ilustračných obrázkov:

              koordinátorka prevencie : PhDr. Broňa Vojteková
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnitím
Mokrohájska 1, Bratislava
www.iprba.sk

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava