Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Zručnosti poradenskej práce s párom a rodinou

Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru s párom a s rodinou.

Pozor! Novinka! Workshop je akreditovaný u Slovenskej komory psychológov a za účasť na ňom je možné získať 13 kreditov!

Termín konania: 18. – 20. júna 2010

Adresa miesta konania: Bratislava – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Hubeného ul. 25, 831 53 Bratislava 3

Cena workshopu: 69,- Eur  (59,- Eur pre účastníkov niektorého z našich predošlých workshopov = zľava 10%)

Kontakt:
Mgr. Vladimír Hambálek, 0905 323 201, hambalek@coachingplus.org
PhDr. Ivan Valkovič, 0903 722 874, valkovic@coachingplus.org

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava