Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Výročná konferencia APVV

27. mája 2010 o 8,00 hod v priestoroch SUZA APVV usporiada výročnú konferenciu, na ktorej okrem vyhodnotenia svojej činnosti za rok 2009, poinformuje i o nedávno vyhlásenej Verejnej výzve 2010.

Program a návratku nájdete na stránke APVV.

Aktualita

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava