Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

SOS: Diskusné fórum

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi usporiada dňa 30. marca 2010 o 9,00 hod. v koncertnej sále Galérie umelcov Spiša (Spišská Nová Ves) študentské diskusné fórum na tému: Mediálna a spoločenská komunikácia a Elektronická kriminalita a prevencia, na ktoré Vás srdečne pozýva.

Power-pointová prezentácia bude zameraná na: bankomaty, internetovú kriminalitu, šikanovanie prostredníctvom internetu a mobilu.

Lektormi budú: Ing. Arch. Mária Naďová, krajská koordinátorka z Obvodného úradu v Košiciach a PhDr. Jozef Lapšanský, PhD., riaditeľ Spišskej knižnice.

Pozvánka

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava