Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Brusel: Medzinárodné sympózium o obchodovaní a zneužívaní drog v Európe

Dňa 13. apríla 2010 sa v hoteli Renaissance v Bruseli uskutoční medzinárodné sympózium zaoberajúce sa holistickým prístupom k nezákonnému obchodovaniu s drogami a zneužívaniu drog v Európe. Sympózium sa bude konať pod záštitou Public Policy Exchange v spolupráci s Centrom pre parlamentné štúdie so sídlom v Londýne.

Viac informácií nájdete v Aktualite.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava