Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Konferencia: Jednotný pohľad na drogové politiky

V dňoch 23. a 24. marca 2010 v Madride (Španielsko) sa pod záštitou Španielskeho predsedníctva v spolupráci s Radou EU, vládnou delegáciou pre Národný plán pre drogy (Ministerstvo zdravotníctva a sociálnej politiky, Generálny sekretariát pre sociálnu politiku a ochranu spotrebiteľa v Španielsku), Centrom pre organizovanú kriminalitu Španielska a špeciálnou protidrogovou kanceláriou prokurátora v Španielsku uskutoční „EU konferencia o Jednotnom pohľade na drogové politiky“.

Viac informácií o podujatí nájdete v aktualite.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava