Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Seminár Prepojenie monitoringu drogovej situácie a politík v praxi

Kto je kto v protidrogovej "brandži" na Slovensku,   ale aj  v Európe a  kto a čo robí  Národné monitorovacie centrum pre drogy hlavne o tom bude seminár, ktorý sa  pre pozvaných hostí za účasti podpredsedu vlády  SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny  pána Dušana Čaploviča  uskutoční 2.októbra 2007 v hoteli Bôrik.

Seminár pod názvom "Prepojenie monitoringu drogovej situácie a politík v praxi" organizuje Národné monitorovacie centrum pre drogy, ktoré ako samostatný odbor Úradu vlády vzniklo 1. júna 2007, čím sa definitívne naplnilo odporúčanie Európskej únie, aby sa  diferencovali úlohy, ktoré plnia pri sledovaní a analýze drogovej situácie v krajine národní partneri EÚ a  EMCDDA - vrátane Národného monitorovacieho centra pre drogy. 

Zvýšili sa právomocí NMCD ako kľúčového a koordinačného prvku v systéme informácií o drogách a súčasne NMCD nesie vyššiu zodpovednosť i za to, ako a akým spôsobom sa dobuduje informačný systém a jeho jednotlivé zložky tak, aby sa prostredníctvom tohto systému získal skutočne komplexný obraz o drogovej situácii. NMCD má v konečnom dôsledku poskytovať analýzu založenú na dôkazoch, ktorá by sa mala stať nevyhnutnou súčasťou a podkladom pre formulovanie strategických a politických rozhodnutí.  

O význame monitoringu a jeho prepojenia na politiku a stratégiu v praxi budú na seminári hovoriť zástupcovia Európskej únie z Bruselu, Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť z Lisabonu a odborníci  z členských krajín EÚ - z Českej republiky a Francúzska.

nk092607

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava