Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Workshop: ´Práca s emóciami v poradenskom procese´

Víkendový  workshop „Práca s emóciami v poradenskom procese“ ponúka priestor pre nácvik zručností, ktoré nám pomáhajú efektívne pracovať pri identifikovaní emočného prežívania, jeho explorácii, aj pri neutralizácii silných emócií.

Na konci workshopu by mali účastníci poznať a mať vyskúšané: 

  • Ako nám pomáhajú emócie pri vedení poradenského rozhovoru?
  • Ako byť v kontakte so sebou aj s druhým?
  • Ako pracovať s ľuďmi, ktorí emócie nevyužívajú?
  • Ako zvládať emočne vypäté situácie v poradenstve?

Miesto a termín: Bratislava 26 – 28 marca 2010

Cena workshopov
Všetky víkendové workshopy sú akreditované, takže pre účastníkov zabezpečujeme kredity komory, čím narastá cena o 3 eurá. Víkendový workshop tak stojí 69 eur, pre účastníkov, ktorí absolvovali niektoré z našich podujatí je cena 59 eur.

Lektori workshopov spoločnosti Coachingplus
Mgr. Vladimír Hambálek
Psychoterapeut (Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Slovenská spoločnosť pre KPT), kouč (Slovenská asociácia koučov), supervízor (Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Asociácia manželských a rodinných poradcov a sociálnych pracovníkov), tréner manažérskych zručností. Viac info na
www.coachingplus.org

PhDr. Ivan Valkovič
Psychoterapeut (Slovenská psychoterapeutická spoločnosť), kouč (Slovenská asociácia koučov), supervízor  a garant supervízneho výcviku (Asociácia manželských a rodinných poradcov a sociálnych pracovníkov), tréner manažérskych zručností, dlhoročný facilitátor psychoterapeutických výcvikov v PCA. Viac info na
www.coachingplus.org

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava