Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Galanta: ´Proti škodlivým závislostia bez hraníc´

Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry SR v Galante Vás pozýva na odborný seminár s medzinárodnou výmenou skúseností z oblasti primárnej prevencie drogových závislostí v rámci konštituovania siete partnerstiev. Seminár sa bude konať v dňoch 8. - 10. decembra 2009 v Kongresovej sále Penziónu Viktrória v Galante, Železničiarska ul. 1556.

Podujatie sa realizuje vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR.

Pozvánka

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava