Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

4. stretnutie zástupcov inštitúcií pôsobiacich v oblasti drogovej prevencie

OZ PO ART a Mesto Prešov Vás pozývajú na 4. stretnutie zástupcov inštitúcií pôsobiacich v oblasti drogovej prevencie pri okrúhlom stole. Stretnutie sa uskutoční 27. novembra 2009 o 10,30 hod. v priestoroch zasadcej miestnosti č. 217 MsÚ na Jarkovej ulici č. 26.

Pozvánka

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava