Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Konferencia projektu ´Podpora závislých v abstinencii´

Srdečne Vás pozývame na konferenciu o podpore sociálnej integrácie abstinujúcich závislých, ktorá sa uskutoční 30.11.2009 na Tolstého ulici č. 7 v Bratislave.

Viac informácií nájdete v pozvánke.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava