Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

A-klub SPAS: ´Vianočný klub´

Rada  A–klubu SPAS Predná Hora Vás pozýva na slávnostný ´Vianočný klub´, ktorý sa uskutoční dňa 12. decembra 2009 zo začiatkom o 10.00 hod v priestoroch OLÚP n. o. Predná Hora.

Pred zahájením Vianočného klubu o 9.00 hod. pri pamätníku Juraja Marianiho sa uskutoční krst knihy " ... až do rána bieleho", ktorej autorkou je PhDr. Iva Kuceková.

Mgr. Viera Péliová, prvý podpreseda SPAS Predná Hora

Pozvánka

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava