Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

3. stretnutie zástupcov inštitúcií pôsobiacich v oblasti drogovej prevencie

OZ PO ART a Mesto Prešov Vás pozývajú na 3. stretnutie zástupcov inštitúcií pôsobiacich v oblasti drogovej prevencie pri okrúhlom stole. Stretnutie sa uskutoční 24. novembra 2009 o 10,30 hod. v priestoroch gréckokatolíckej charity na Jarkovej ulici č. 79.

Pozvánka

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava