Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Matica slovenská: Diskusia o drogovej problematike v Beniciach

Dňa 27.11. 2009 na ZŠ v Beniciach /okres Martin/ sa uskutoční diskusia k protidrogovej problematike, následne prebehnú tvorivé dielne s odbornou lektorkou a súťaž. Diskusiu povedie Mgr. Radoslav Pančík z Turčianskeho kultúrneho strediska spolu s odbornými garantmi projektu.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava