Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Matica slovenská: Výstava k projetu Umením proti drogám

Od  9.12. bude v priestore Matičného domu v Martine /bývalá Istrobanka/ pripravená výstava výtvarných diel a fotografií z aktivít projektu Umením proti drogám. Výstava potrvá do 30.1.2010. Vystava je ukoncenim projektu, ktorý finančne podporil Úrad vlády SR.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava