Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

EDUKAČNÁ PREVENCIA ZÁVISLOSTÍ - práca v skupine zameraná na prevenciu

Prvé stretnutie sa uskutoční v dňoch 26. -27. septembra 2009 v SEV Drieňok Teplý Vrch.

Podujatie je realizované vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR, Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog.

Viac informácií nájdete tu: http://www.gmos.sk/vychova.html

 

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava