Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Preklenutie nedostatku poznatkov v oblasti nelegálnych drog

Konferenciu s takýmto názvom organizuje Európska komisia v dňoch 24.-25. septembra 2009 v Bruseli.

Zhruba 200 účastníkov – politikov, odborníkov, pracovníkov v oblasti výskumu ako i predstaviteľov inštitúcií, ktoré v krajinách EÚ financujú výskum, sa stretne v Bruseli so zástupcami medzinárodných organizácií a európskych inštitúcií, aby sa spolu zamysleli nad tým, čo sa urobilo vo výskume v oblasti nelegálnych drog v EU doteraz a ako bude táto oblasť napredovať v blízkej budúcnosti. Aké sú potreby a ako sa môže skvalitniť koordinácia a kooperácia na národnej a EU úrovni, aby sa posilnili kapacity v tak dôležitej oblasti výskumu, to všetko bude predmetom diskusií v Bruseli v týchto dňoch.

Viac informácií o konferencii tu: www.illicitdrugsresearch.eu

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava