Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Zložené krídla

Združenie ZPOZ Človek človeku v SR, Krajská rada Košického kraja, Spišské osvetové stredisko, Mesto Krompachy Vás pozývajú na krajskú prehliadku programov ZPOZ, ktorá sa uskutoční 10. septembra 2009 o 9,00 hod. v obradnej sieni mesta Krompachy.

Viac informácií o podujatí a programe nájdete v pozvánke.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava